GRÄVSCOOPET

Grävscoopet, vår kundtidning

En bra maskin är en god start. Med tillbehör och redskap som är anpassade till just din verksamhet kan du få en maskin med ett bredare användningsområde, högre effektivitet och säkerhet samt bättre ergonomi och komfort. 

I det här numret av Grävscoopet lyfter vi fram några exempel av de många alternativ som kan göra arbetet effektivare, bekvämare och roligare. Ett exempel är Hartoft Entreprenad, som använder sopvals för att borsta fram ledningar. Att inte kunna jobba med skopa nära fiber, el- och vattenledningar leder traditionellt till ett tungt och tidskrävande arbete med att gräva det sista för hand. En sopvals gör arbetet effektivare och lättare. 

Henrik Stenmark
Produktionschef EMS

Läs senaste numret online här.

Får inte vara längre än 50 tecken
Får inte vara längre än 50 tecken