Finansiering

Vill du köpa en ny anläggningsmaskin och behöver finansiering?

Att köpa en entreprenadmaskin är en stor investering. Rätt finansiering är en viktig del i att göra en bra maskinaffär. Vi har lång erfarenhet av maskinfinansiering och vi kan hjälpa dig att hitta rätt finansieringslösning för dig och ditt företag. Oavsett om det gäller enstaka maskiner eller hela maskinparken, nytt eller begagnat. Vi samarbetar med flera aktörer på marknaden för att kunna ge en lösning som passar dig. 

Välkommen med din maskinförfrågan till forsaljning@ems.se

Finansiell leasing

Med leasing får du full tillgång till och kontroll över maskinen utan att stå som ägare på den. Det gör budgeteringen enklare och förbättrar kassaflödet: du får en jämn månadskostnad över hela finansieringsperioden. Du slipper binda upp företagets kapital och kan använda pengar till andra investeringar.

Så fungerar leasing:

 • Leasing är en form av långtidshyra där finansbolaget äger det leasade objektet och du nyttjar det.
 • Leasingavtalet anpassas efter ditt behov men är minst 2 år beroende på typ av utrustning, dina önskemål och förväntad ekonomisk maskinlivslängd.
 • Efter att leasingperioden har löpt ut har du följande möjligheter:
  Fortsätta leasingavtalet med reducerad leasingavgift
  Köpa ut utrustningen till restvärde och överta äganderätten
 • Både maskinlån och finansiell leasing innebär en kontantinsats eller en första förhöjd hyra. Vi värderar och byter gärna in din gamla maskin som kan användas till kontantinsatsen eller den första förhöjda hyran. Enkelt och smidigt för dig.
 • Med finansiell leasing redovisas maskinen som en löpande kostnad. Maskinen belastar inte ditt kreditutrymme på samma sätt som ett maskinlån.
 • Vid leasing kan du också sätta ett restvärde på maskinen vid avtalets slut. Restvärdet skall minst motsvara objektets marknadsvärde. Det gör att din månadskostnad jämfört med ett maskinlån kan bli lägre.

Maskinlån

Så fungerar maskinlån:

 • Företaget står som ägare av maskinen, maskinen redovisas i din verksamhet. Kostnaden för maskinen får du genom att avskrivningar görs på maskinen. Du får löpande information om restskuld på dina betalningsavier.
 • Man kan när som helst lösa avtalet eller göra extra amorteringar utan extra kostnad.
 • Kredittiden kan anpassas efter dina önskemål beroende på kreditbelopp och önskad månadskostnad. Objekten kan vara både nya och begagnade.

När passar maskinlån?

Maskinlån passar företagare som vill undvika stora engångskostnader och ha en flexibilitet att enkelt byta sin maskin under finansieringsperioden.

Kontakta oss för köp av maskin och finanseringshjälp